8. § Az egyesület szakosztályai, csoportjai

  1. Az egyesületben a tagok várostörténeti-honismereti, építészeti-környezetvédelmi és ifjúsági szakosztályokban fejtik ki tevékenységüket.

10. § Vegyes rendelkezések

  1. Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben az egyesületi jogról szóló 1989. évi II. sz. törvény rendelkezései az irányadóak.