Kezünk nyomát őrzi - További munkáink

Fásítási program

   

Mai egyesületünk elődének, az 1934-ben alakult Városszépítő Egyesületnek fő célkitűzése volt Kisújszállás utcáinak tervszerű fásítása, úgy, hogy az utcák egyfajta fával legyenek beültetve. E tervüket meg is valósították, melynek nyomait ma is láthatjuk városunk utcáin sétálva. Elődeink célkitűzését folytatva, mi, mai városvédők is szívügyünknek érezzük a fásítás kérdését. 1992-től – folyamatosan – a főutca és a Városháza környékén lévő elöregedett gömbakácokat gömbkőrisekkel váltjuk.

A fásítási program másik szép és nagy jelentőségű bizonyítéka a "Pacséri" (Benzinkúti) lakótelep beültetése, mely szépségén és természeti értékén kívül zaj- és szmogvédő funkciót is betölt. A fásítási akciók egyesületi és pályázati forrásból, valamint egyéni felajánlásokból kerülnek finanszírozásra.

Városi cégérek

   
     

 Kisújszállás képzőművészének Czobor Sándornak keze nyomát, munkáját őrzik a városunk középületein látható cégérek, melyek nemes egyszerűségükben, de nagyon kifejező, lényeget megragadó mivoltukban kedves színfoltjai városunknak!