Kezünk nyomát őrzi - '90-es évek

Illéssy kapu - 1999.

   Az Illéssy család és Kossuth Lajos kisújszállási látogatásainak emlékére állította egyesületünk az Illéssy család hajdani lakóháza (Illéssy u. 52.) előtt álló emlékkaput. Emlékeztetvén arra, hogy e történelmi hely az 1848/49-es téli hadjárat idején kulcsfontosságú szerepet töltött be, lakói Illéssy János - Kossuth kormánybiztosa, barátja – és unokaöccse Illéssy Sándor pedig az események kimagasló egyéniségei voltak.

Az emlékkapu készítője: Györfi Sándor szobrászművész

Az avatás időpontja: 1999. október 6.

Kopjafa a Déli temető bejáratánál - 1999.

 

A XVIII. század legnagyobb pestisjárványa, mely országszerte 310.000 áldozatot szedett négy esztendő alatt, helységünket 1739. februárjában érte el. A járvány szeptember végén szűnt meg, mely az alig több, mint 3000 lakos közül 1200 embert ragadott el.

Ennek emlékeként került a Déli temető bejáratához a két kopjafa, melyet 1999-ben városvédő társunk Nagy István készített.

Márványtábla a Református templom falán - 1996.

  1996. április 18-án került a Református templom falára az a márványtábla, mely az épület Műemlék voltára hívja fel az arra járók figyelmét.

A tábla a Műemléki Világnap alkalmából egyesületünk és a Református Egyházközség által közösen rendezett ünnepség keretében került felavatásra és megszentelésre.

Emléktábla az 1956-os forradalom kisújszállási eseményeinek - 1996.

  Az Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (Zeneiskola) falán található ez a tábla, mely az 1956-os forradalom kisújszállási eseményeinek emlékét őrzi.

Az emléktáblát a Honvéd Hagyományőrző Egyesület kezdeményezésére a Városvédő és –Szépítő Egyesület készíttette és a forradalom 40. évfordulója alkalmából rendezett ünnepség keretében avattuk fel 1996. október 23-án.

Emlékkő Arany János iskolájának helyén - 1996.

  A magyar oktatás ezredik évfordulója alkalmából – 1996. november 5-én – került felavatásra a Jubileumi parkban az az emlékkő, mely arra az iskolára emlékeztet bennünket, amely a kő helyén állott és amelyben Arany János tanított 1834/35-ben.

Az emlékkövet Czobor Sándor képzőművész készítette egyesületünk, a Református Egyházközség, az önkormányzat és sok egyéni adakozó anyagi támogatásával.

Műemlékileg védett épület tábla a Morgó falán - 1995.

  E a táblát "viseli" falán a hajdani Morgó csárda, mely 1781-ben
Rabl Károly tervei alapján épült és köszönhetően Zsoldos István tanár úr anyaggyűjtő és rendszerező érdemeinek, ma Néprajzi Kiállító teremként szolgál, melyben páratlanul gazdag, főleg gazdálkodási eszközöket, népi bútorokat, viseleteket magában foglaló gyűjtemény látható.

Az emléktáblát a Városvédő és –Szépítő Egyesület avatta fel a Műemléki Világnap alkalmából 1995. április 18-án.

Kopjafa a Szabadság téri iskola előtt - 1993.

  A kunok betelepülésének emlékét őrzi a 750. évfordulóra készített kopjafa, mely a Szabadság téri iskola előtt látható.

Készítő: Nagy István 1993.

Holokauszt emlékfal - 1989.

  1989. június 25-én, a kisújszállási deportálás 45. évfordulóján - a régi zsinagóga helyén – került felavatásra ez az emlékfal, melyen annak a 118 helybeli zsidó lakosnak a neve található, akik a deportálás áldozatává váltak. Fekete Imre kezdeményezésére, a Városvédő és –Szépítő Egyesületen kívül az akkori MDF, a Városi Tanács, a népfront, sok helyi vállalat és magánszemély példaértékű összefogásával valósult meg az emlékhely létrehozása.