Az egyesület tagsága

Rendes tag: 143 fő

Jogi személyiségű tag: 3 (120-130 fő képviseletében)

Pártoló tag: 85-90 fő (ifjúsági csoportok tagjai)

Az egyesület elnöksége és tisztségviselői

Elnök: Tatár Zoltán

Titkár: Kása Attila

Alelnök: Nagy Lajos

Tiszteletbeli elnök: Dr. Ducza Lajos

Pénztáros: Monoki Anita

Elnökségi tagok: Kecze Jánosné, Nagy Gy. Róza, Szűcsné Nagy Zita, Tóth Tünde

Póttagok: Horváth Lászlóné, Tatár-Balla Ágnes

Ellenőrző Bizottság

Elnök: Fekete Imréné

Tagok: Kiss Endréné

Nagykun Kisújszállásért Alapítvány Kuratóriuma és tisztségviselői

Elnök: Dr. Vincze Sándor

Alelnök: Nagy István

Gazdasági ügyintéző: Igriczi Józsefné

Tagok: Oros László, ifj. Gortva Imre, Oláh Miklós, Dr. Tóth Albert

Felügyelő Bizottság: Bozó Imre, Domján Lászlóné