A Kisújszállási Városvédő és -Szépítő Egyesület 2016. évi munkaterve

Egyesületünk működését alapvetően az 1987-ben megfogalmazott, 2015-ben módosított és egységes szervezetben elfogadott  Alapszabály, valamint "Az egyesülési jogokról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról" szóló 2011. évi CLXXV. Törvény határozza meg.  Egyesületünk a Szolnoki Törvényszék Pk.60.037/1989/40. számú jogerős végzésével nyilvántartott, közhasznú jogállású civil szervezet. Jelen munkatervünk ezek figyelembevételével készült.

2016-ban kiemelt feladatok:

 • A jelen munkatervben vállalt feladatok elvégzése.
 • Az egyesületi élet és munka közösségformáló módszereinek erősítése (kisközösségi programok).
 • A Piculás Civilház programjainak gazdagítása más szervezetek rendezvényeinek befogadásával, rendszeres nyitvatartással, vagy - igény szerint - ügyelet biztosításával. E feladat ellátása érdekében - sikeres páylázat esetén- kultúrális közfoglalkoztatott foglalkoztatása.
 • Oktatás szervezése az egyesület tagjai, vagy más érdeklődők számára a Piculás Civilházban működő "Nyitok - Hálózat a társadalmi befogadásért" oktatási központ programjának kötelező továbbüzemeltetésének keretében, annak lezárásáig.
 • Gondoskodás a folyamatos honlap és facebook fiók karbantartásról, az új információk feltöltéséről, a törvényekben meghatározott dokumentumok közzétételéről, a lakosság tájékoztatásáról.
 • A közösségi szolgálat keretében minél több diák fogadása, a munkák irányítására 3 fő vezető felkérése.
 • Az áthúzódó pályázatok megvalósítása és elszámolása.

 

Az egyesületi munka szervezeti fórumai:

 • Beszámoló közgyűlés: február 26-án 16 órakor a Piculás Civilházban.
 • Elnökségi ülések: február 3-án, április 6-án, július 8-án, szeptember 7-én és december 7-én. Az ülések 16.30 órakor kezdődnek a Piculás Civilházban lévő egyesületi irodában. A közgyűlések és az elnökségi ülések nyilvánosak, az elhangzottakról jegyzőkönyv készül, amit a titkárral egyeztetett időpontban bárki elolvashat, arról saját költségére másolatot készíthet.
 • Ellenőrző Bizottság: saját munkaterv szerint végzi feladatát. Megállapításairól jegyzőkönyvet készít, tájékoztatja a közgyűlést. Képviselője részt vesz az elnökségi üléseken.
 • Tisztviselők megbeszélései (melyen esetenként a munka szervezését végző egyesületi tagok is megjelennek): szükség szerint az egyesület irodájában. A résztvevők saját feljegyzést készítenek.
 • Kiscsoportok programjai: saját döntés szerinti helyen és időben.

 

Hagyományos rendezvényeink és feladataink:

 • Megmlékezés az 1848/49-es forradalom és szabadságharcról az Illéssy-Kossuth emlékkapunál, fáklyás felvonulás a város '48-as emlékhelyeihez) március 14-én hétfőn.
  Képviselet a városi ünnepségen, az intézmények és a civil szervezetek megemlékezésein (Illéssy-sírkert, '48-as Olvasókör).
  Szervező, kapcsolattartó: Nagy Lajos, Kása Attila
 • A nagysikerű "Fogadj örökbe egy villanyoszlopot!" városszépítő program meghirdetése (április), lebonyolítása, eredményhirdetés (szeptember).
  Szervező, kapcsolattartó: Tatár-Balla Ágnes
 • Műemléki világnapi rendezvények április 22-én pénteken kiállítás a Piculás Civilházban, Gaál Kálmán díj átadása, védettségi tábla elhelyezése a Piculás Civilház Vásár u. 16. szám alatti épületén, önköltséges baráti vacsora.
  Szervező, kapcsolattartó: Tatár Zoltán, Nagy Lajos, Tatár-Balla Ágnes
 • "Időutazás a gémeskút körül" rendezvény lebonyolítása a Szent György napi kihajtás alkalmával április 23-án szombaton, a Pásztorkodás emlékhelyén (Gyep-József Attila út kereszteződésénél) és a Tájházban.
  Szervező, kapcsolattartó: NAgy Lajos, Tatár-Balla Ágnes
 • TE SZEDD! környezettisztasági nap (május 6-8.) alkalmazkodva az országos programhoz, vállalva a koordinátori szervezői feladatokat. Partnerségben a OKTF NHI-vel (Nemzeti Hullladékgazdálkodási Igazgatóság), Közútkezelő Kht-vel, Kisújszállás Város Önkormányzatával, a városi közoktatási intézményekkel, civil szervezetekkel.
  Szervező, kapcsolattartó:Kása Attila, Tatár Zoltán, Nagy Lajos
 • A meglévő emlékhelyek tábláinak ápolása, a Pásztorkodás emlékhelyén a szoborcsoport felújítása, állagmegóvása. Turgonyi iskola emléktábla melletti egyik jegenyenyár pótlása.
  Szervező, kapcsolattartó: Nagy Lajos
 • A Zsidó temető teljes szakaszának gaztalanítása (cserjézés) és ápolása (fűnyírás) a tagság önkéntes munkájával szükség szerint (isőjárástól függően évi 3-5 alkalommal, először tavasszal, rügyfakadás előtt). A munkavégzéshez szükséges anyagi fedezet biztosítása érdekében támogatás kérése a Karcagi Zsidó Hitközség támogatásával a MAZSIHISZ illetve a MAZSÖK felé. Sikeres pályázat esetén újabb kerítésszakasz felújítása, megrongálódott, eldőlt sírkövek helyreállítása, sétány kialakítása.
  Szervező, kapcsolattartó: Kása Attila, Nagy Gy. Róza, Kecze Jánosné
 • A 30. városszépítő tábor megszervezése június 20-24 között.
  Szervező, kapcsolattartó: Kecze Jánosné
 • Megemlékezés a holokauszt kisújszállási áldozatairól 30. városszépítő tábor záró napján, június 24-én 11.30 órakor a Holokauszt emlékfalnál (Pallagi Gyula tér).
  Szervező, kapcsolattartó: Kecze Jánosné
 • Részvétel a Kivilágos-kivirradtig fesztiválon, szeptember 24-én "Zöld sátor" működtetésével (tájékoztatók:parlagfű mentesítés, környezet tudatos nevelés, madárbarát kert). Hagyományosan  a zöldség kupa helyszínének biztosítása, a "fogadj örökbe egy villanyoszlopot" városszépítő program eredményhírdetése.
  Szervező, kapcsolattartó: Kása Attila, Nagy Lajos, Tatár-Balla Ágnes
 • Piculás nagytermében kiállítások szervezése. "Ahogy tagjaink látják" II. évad az egyesület tagjainak fotókiállítása az egyesület anyagi támogatásával. (február 26. Oláh Albert, április 22. Balla Albertné, szeptember 16. Balogh Beáta, november 25. Dr. Tóth Albert)
  Szervező, kapcsolattartó: Tóth Tünde
 • Emlékezés halottainkra november 1-én a város temetőiben.
  Szervező, kapcsolattartó: Nagy Gy. Róza, Fekete Istvánné, Kása Attila

Partner programok az értékőrzés, értékteremtés, környezetvédelem területein:

 • Részvétel a Dr. Balogh János ökológus tiszteletére rendezett XII. Nagykunsági-Nagy-Sárréti tájökológiai konferencián Túrkevén, partnerségben az Alföldkutatásért Alapítvánnyal és az általános iskolákkal, február 20-án szombaton.
  Szervező, kapcsolattartó: Dr. Tóth Albert, Nagy Gy. Róza, Ráczné Vatai Erzsébet
 • Közreműködés a XV. Nagykunsági Hagyományörző Bál megszervezésében a Városháza Dísztermében március 5-én.
  Szervező, kapcsolattartó: Tatár-Balla Ágnes
 • Tavaszi virágosítás: saját virágágyak és a gondozott sírok beültetése, az időjárástól függően ( március, április, május), a vasútállomás virágosítása, partnerségben a Vasutas Nyugdíjas Klubbal.Szervező, kapcsolattartó: Nagy Gy. Róza, Orovicz Jánosné, Varga József
 • Közreműködés a Költészet Napja aalkalmából megrendezésre kerülő szavalóversenyeken április hónapban, partnerségben a Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtárral (zsűrizés, győztesek jutalmazása).
 • Szervező, kapcsolattartó: Tatár-Balla Ágnes
 • Közreműködés a Horváth tanyán megrendezésre kerülő lovas versenyen.
  Szervező, kapcsolattartó: Kása Attila, Tatár Zoltán
 • Részvétel a Város- és Faluvédők Szövetsége és az Országos Kossuth Szövetség közgyűlésén, meghívó szerinti időpontban.
  Szervező, kapcsolattartó: Nagy Gy. Róza
 • Közreműködés a "Kisújszállás haza vár" - elszármazottak találkozója rendezvényen szeptember 24-25-én. Az egykori Kontai iskola helyét jelző emléktábla elkészíttetése és felavatása.
  Szervező, kapcsolattartó: Tatár Zoltán, Nagy Lajos, Tatár-Balla Ágnes
 • Közreműködés a Zenei világnap alkalmából a Baptista Alapfokú Művészeti Iskola névadó ünnepségénés emléktábla avatáson. Az iskola- a zenepedagógus emlékére- Törzsök Béla nevét veszi fel.
 • Közreműködés a Szociális Munka Napja alkalmából redezett ünnepségen és a Dr. Bárány Tibor orvosnak emléket állítótábla avatáson.
  Szervező, kapcsolattartó: Tatár Zoltán, Nagy Lajos
 • Közreműködés a karácsonyi vásáron decemberben, partnerségben a Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtárral.
  Szervező, kapcsolattartó: Horváth Lászlóné
 • Adománygyűjtésben részvétel és egyesületi támogatás a Kontai iskola emléltáblája , a "Pom-pom" szobor és a Gaál Kálmán mellszobor felállításához.
  Szervező, kapcsolattartó: Dr. Ducza Lajos,Tatár Zoltán, Nagy Gy. Róza

Új értékek létrehozása:

 • Képeslap sorozat megjelentetése Kisújszállásról, a Magyar Kultúra Napja alkalmából.
 • Védettségi tábla elhelyezése a Piculás Civilház épületén.
 • A Bagaméri szobor talapzatára tájékoztató tábla készíttetése és elhelyezése a szobor keletkezésének, készítőjének, támogatójának megjelölésével.
 • Az egykori Kontai iskola helyének emléktáblával való megjelölése.
 • Sikeres pályázat esetén emléktábla elhelyezése dr. Bárány Tibor emlékére a Rákóczi u. 8. szám alatti épület falán.
 • Sikeres gyűjtés és pályázat esetén Gaál Kálmán mellszobor felállítása a Kálvin Parkban található szabad öblözetben.
 • Sikeres pályázat eseténa  zsidó temetőben újabb kerítésszakasz felújítása, megrongálódott, eldőltsírkövek helyreállítása, sétány kialakítása.
 • Közreműködés és anyagi támogatás nyújtása a Morgó Néprajzi Kiállítóterem kezelésben lévő lovas gyászkocsi felújítási munkálataihoz.
 • Közreműködés a Vasutas Nyugdíjas Klub által tervezett "vasúttörténeti minipark" telepítésében, létrehozásában, a vasútállomás területén.
 • Sikeres gyűjtés és pályázat esetén Csukás István szülőháza helyének megjelölése.

Egyéb tevékenységeink a folyamatos működés során: 

 • Megjelenés és koszorúk elhelyezése valamennyi városi ünnepségen.
  Szervező, kapcsolattartó: Kása Attila
 • Pályázatok benyújtása a működés feltételeinek biztosítása, az ifjúsági munka színvonalának megőrzése és a Piculás Civilház működtetése érdekében központi- és önkormányzati kiírásokra.Lehetőség szerinti kapcsolódás az alapcéljainkkal rokonítható szakmai pályázatokhoz. Adományok gyűjtése, felhívás a szja 1%-ának egyesületi támogatására.
  Szervező, kapcsolattartó: Tatár Zoltán, Nagy Lajos
 • Tevékeny részvétel a Nagykun kalendárium szerkesztő bizottságában (cikkek írása).
  Szervező, kapcsolattartó: Dr. Ducza Lajos
 • A Piculás Civilház sokrétű, folyamatos működésének megteremtése (klubfoglalkozások, lakossági fórumok). Gyermekek, tanulók részére számítógép- és internet használat biztosítása. Az érdeklődő szervezetek programjainak befogadása. 
 • Igény esetén a város értékeinek bemutatása a városba érkező vendégek számára.
  Szervező, kapcsolattartó: Nagy Gy. Róza, Dr. Ducza Lajos, Nagy Lajos, Tatár Zoltán
 • Az egyesület közösségi életének gazdagítása (szalonnasütés, bográcsolás, kirándulás).
 • Az egyesület képviselete a helyi-, megyei- és regionális civil fórumokon, rendezvényeken.
  Szervező, kapcsolattartó: Nagy Gy. Róza, Kása Attila
 • Tagsági jogaink és kötelezettségeink gyakorlása a Város- és Faluvédők Szövetsége, az Országos Kossuth Szövetség közgyűlésén és rendezvényein.
  Szervező, kapcsolattartó: Nagy Gy. Róza
 • Kapcsolódás intézmények és más civil szervezetek hagyományápoló, értékőrző tevékenységéhez felkérés és meghívás szerint.
 • Az egyesületi élet nyilvánosságának biztosítása (honlapunkon, Facebookon, Kisbíróban, TV Kisújban és az országos szövetség honlapján való megjelenéssel).
  Szervező, kapcsolattartó: Tóth Tünde, Kása Attila, Tatár-Balla Ágnes

A munkatervben közölt dátumok változhatnak, a hiányzók később kerülnek pontosításra. A szükséges pontos információkat meghívókban, honlapunkon (www.kisujivarosvedok.hu),a facebookon(www.facebook.com/Kisújszállási Városvédők) a városi hírdetőtáblákon, a Kisbíróban és személyes értesítéssel tesszük közzé.

Rendezvényeink mindenki számára nyitottak.

Kérjük a tagságot az aktív részvételre, közös tevékenységünk megismertetésére, egyesületünk elismertségének erősítésére

Kisújszállás, 2015. december 09.

Az elnökség nevében: Tatár Zoltán (egyesületi elnök)

Elfogadta az egyesület elnöksége: 2015. december 09-én.

Hitelesítők: Kása Attila (egyesületi titkár), Kecze Jánosné (elnökségi ülés jegyzőkönyvvezetője)

Megerősítette: az egyesület közgyűlése: 2016. február 27-én