Az egyesület története

A Városvédő és –Szépítő Egyesület a harmadik legrégebbi közösség városunkban. Csak a 48-as Olvasókör és az Önkéntes Tűzoltó Egyesület előzi meg a civil szervezetek sorában. Egyesületünk jogelődje Városszépítő Egylet néven 1934. február 4-én alakult és a negyvenes évek elejéig működött. Bizonyára a háború vihara és alapító elnökének, Csányi József doktor úrnak a halála vezetett megszűnéséhez. A ma működő szervezet szellemi elődjének tekinti ezt az egyesületet, ezért alapításának évét 1934. évben határozza meg. Az újjászervezést 1987. januárjában kezdeményezték azok a lelkes lokálpatrióták, akik Zsoldos István körül munkálkodva a Múzeum Barátok Köre tagjai voltak. Ők azok, akik tevékenyen részt vettek a helytörténeti kutatómunkákban, érdeklődéssel figyelték a város határában folyó régészeti feltárásokat, írták a Kisújszállás története c. munka köteteit. Szándékukat erősítette az a tény, hogy az országban már volt néhány ilyen szervezet, a televízióban rendszeresen látható volt Ráday Mihály városvédő műsora, sőt a Hazafias Népfront is szorgalmazta az örökségvédelemre vállalkozó tevékenységet. A sokak számára kiküldött belépési nyilatkozatot több, mint 70 felnőtt és ugyanennyi gyermek és ifjú küldte vissza. Így 1987. április 24-én a zsúfolásig megtelt városházi díszteremben megtartották az alakuló közgyűlést. 144 jelenlévő vállalta a tagságot az alapszabály megvitatatása után. A sokak számára kiküldött belépési nyilatkozatot több, mint 70 felnőtt és ugyanennyi gyermek és ifjú küldte vissza. Így 1987. április 24-én a zsúfolásig megtelt városházi díszteremben megtartották az alakuló közgyűlést. 144 jelenlévő vállalta a tagságot az alapszabály megvitatatása után. Az egyesület célja:

  • elősegíteni a település történeti, építészeti és természeti értékeinek megóvását, védelmét, a város szépítését és fejlesztését;
  • ápolni a lakóhely hagyományait, a környezeti kultúra és igényesség kialakítását, erősíteni a városhoz való kötődést;
  • tömöríteni azokat a polgárokat, fiatalokat, közösségeket, akik önzetlen munkájukkal készek a célok érdekében tevékenykedni;
  • befogadni olyan céljellegű pénzbeni adományokat, valamint szellemi alkotásokat, melyek az egyesület céljaival azonosíthatók és a város szépítését, fejlődését elősegítik.

Elhatározták, hogy a munka szakosztályokban folyik, majd megválasztották a tisztségviselőket. Elnök: Dr. Szabó Lajos, alelnök: Dr. Ducza Lajos, titkár: Fekete Imre, pénztáros Bana Sándor lett. Azóta sok változást megért az ország, így egyesületünk is. Változott a társadalmi környezet, az egyesületben feladatot vállalók személyes sorsa, de a munka egy pillanatig sem szünetelt. Mindig volt, aki az élre állt, s a közösen hozott döntések után sok-sok lelkes egyesületi tag, pártoló tag és külső segítő, aki vezetői mögé állt a vállalt feladatok teljesítésében. Az évek során elnökeink voltak: Dr. Ducza Lajos, Cs. Nagy Zoltán, Nagy Gy. Róza (ügyvezetőként), jelenleg Tatár Zoltán. Alelnökeink: Cs. Nagy Zoltán, Nagy Gy. Róza, jelenleg Nagy Lajos. Titkáraink: Kovács Kálmán, Ponyokai Bálint, jelenleg Kása Attila. Pénztárosaink: Kiss Endréné, Kása Imréné, jelenleg Monoki Anita.