Az egyesület tevékenysége

Egyesületünk tagjai eltérő képzettséggel, képességekkel, tapasztalatokkal, érdeklődéssel rendelkező emberek. Így a célok elérése érdekében mindenki arra vállalkozik amiben a legjobb teljesítményre képes.

A kutatási tapasztalattal, irodalmi vénával „megáldottak” főleg a helytörténeti értékek feltárását, kötetetekbe rendezését végzik. Ők a Várostörténeti és Honismereti Szakosztályban dolgoznak. Elsősorban nekik köszönhetjük az évente megjelenő Nagykun Kalendáriumot, a helytörténeti füzetek több kötetét, a tudományos emlékülések megszervezését és sok-sok előadást más civil szervezetekben.

Az Építészeti és Környezetvédelmi Szakosztályban tevékenykedők minden évben megszervezik a Műemléki Világnap programját, szakmai véleményükkel segítik az Önkormányzat rendeletalkotó munkáját, pl. település rendezési, környezet- és természetvédelmi, fásítási, parkfelújítási, stb. témákban. Ők különösen figyelik a városban folyó építkezéseket és jelzik észrevételeiket. A Kisbíróban fénykép közlésével köszönik meg a gondosan elvégzett helyreállításokat, új épületeket. Közreműködnek az utcák új elnevezésében, vagy régi nevének visszaállításában. Az ifjú természetbarátok barangolnak a település különböző élőhelyein, fajokat számlálnak és figyelnek meg, gondoskodnak a sérült madarakról.

Az Ifjúsági Szakosztály tagjai és segítői országosan is egyedülálló teljesítményekkel büszkélkedhetnek. Egyedül a mi egyesületünkben szerveztük meg immáron 21 alkalommal a városszépítő tábort. A városban élők láthatják, hogy az 50-60 gyermek és 10-15 felnőtt hogyan szorgoskodik a város különböző pontjain. Elvégezve olyan munkákat, amelyekre vagy pénz, vagy munkáskéz nem jut. Büszkék vagyunk azokra a fiatalokra is, akik I., vagy különdíjat nyertek alkotásaikkal a Város- és Faluvédők Szövetsége országos pályázatain. A gyermekek számára gyakran szervezünk helytörténeti és honismereti vetélkedőket, ahol sok ismeretet szerezhetnek. Szintén az iskolás korosztály és nevelőik vállalták fel a rendszeres sírgondozásokat a város temetőiben (hozzátartozó nélkül elhunyt nevelők, a világháborúkban elesett katonák, az Illéssyek sírjai).