Jászkun huszárok kegyeleti emlékhelyének avatása Budapesten

 

A példamutatás emlékműve:
 
Jászkun huszárok kegyeleti emlékhelyének avatása Budapesten
 
Írta: Ari Géza
 
A kisújszállási székhelyű Nagykunsági Szellemi Műhely kezdeményezése nyomán 2009. október 17-én a Budai Várban ünnepélyesen felavatták a jászkun huszárok kegyeleti emlékhelyét. Az ünnepséget, amely a Kunok I. Világtalálkozója eseményeihez kapcsolódott, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum udvarán tartották meg, mintegy 250 emlékező előtt. A jászkun induló zenéjére a Nádorőrség, a jász- és kiskun huszárbandériumok tagjai vitték be a történelmi zászlóinkat. Velük álltak díszőrséget az újkori kapitányok, a térség országgyűlési képviselői és polgármesterei is. Az avatás napja egyben a 13. Jászkun Önkéntes Huszárezred megalakulásának a 150. évfordulója is volt.

 

 

Dr. Szekeres Imre honvédelmi miniszter kegyeleti emlékező beszédében kiemelte: a jászkunsági huszárezredet az egyik legrégebbi magyar alakulatként tartják számon a magyar hadtörténelemmel foglalkozó kutatók. Az 1945-ig kisebb-nagyobb megszakításokkal kétszáz évig folyamatosan létező ezred mély nyomott hagyott az akkor kiváltságos kerületek, a Jászkunság lakosaiban.
A miniszter ünnepi beszédét követően Ari Katalin tanárnő Szemere Bertalan: A huszár című verséből mondott el egy rövid részletet, majd küldöttségünk tagja, Kovács József a jászkun huszárok kései leszármazottai nevében szólt az ünneplőkhöz.
 - „Meghatódottan és büszkén állok a felavatandó kegyeleti emlékhely előtt. Meghatódottan, mert anyai nagyapám, Gellérfi János volt jászkun huszár, hősi halott, jeltelen sírban nyugszik, neki nincsen fejfája. Neki, és még sok ezer hősi halott huszárnak e kegyeleti emlékhely lesz a sírhelye, ahol leróhatjuk hálánkat, letehetjük virágjainkat.” – mondta Kovács József.
Ezt követően az emlékművet – Györfi Sándor karcagi szobrászművész alkotását – Szekeres Imre, Holló József nyugállományú altábornagy és Kovács József leplezte le. Fekete Imre, a Nagykunsági Szellemi Műhely ügyvivője, egyesületi tag felolvasta a hadinaplók részleteiből 84 jászkun huszár nevét, amelyet a jelenlévő leszármazott hozzátartozóik könnyes szemmel fogadtak. A koszorúzók között a Nagykun Hagyományőrző Társulás elnöke, Kecze István (Kisújszállás), Bogdán Péter (Kenderes), Rédai János (Kuncsorba) polgármesterei hajtottak fejet településeik huszárjai emlékére. Az emlékhely széleskörű közadakozásból valósulhatott meg.
Küldöttségünk tagjainak lehetősége nyílott megtekinteni a Hadtörténeti Múzeum állandó kiállítását is.
 
Kisújszállás, 2009. október 24,