Visszatekintő: Egyesületünk tagjai a Kunok I. Világtalálkozójának megnyitó ünnepségén

Kiskunfélegyháza, 2009.szeptember 12.

 Írta: Ari Géza 

A Kisújszállási Városvédő és –Szépítő Egyesület képviseletében, a helyi önkormányzat tisztségviselőivel és más városi civil szervezet tagjaival közösen mintegy ötven fővel autóbusszal utaztunk el 2009. szeptember 12-én Kiskunfélegyházára, a Kunok I. Világtalálkozója ünnepélyes megnyitójára.

A 2009. szeptember 12 – 27. között lezajlott első világtalálkozó eseményei kiterjedtek a Kis- és Nagykunság, a Jász és a Délvidék településeire. Így nem véletlen, hogy a megnyitó ünnepség eseményei -  amelyek a Városházán és a mellette felállított színpadon a Kossuth utcában, illetve a város több helyszínén zajlottak -  sok érdeklődőt vonzottak.

A világtalálkozó megnyitója zászlós lovas kun vitézek, íjászok felvonulásával, majd a díszvendégek, védnökök köszöntésével és bemutatásával vette kezdetét. Az ünnepség résztvevőit köszöntötte Dr. Fazekas Sándor, a Kun Összefogás Konzorcium alelnöke is, aki utalt arra, hogy a találkozó programsorozatának nagykunsági nyitórendezvényét városunkban, majd a zárását Karcagon tartják meg. A kun települések – köztük a kisújszállásiak is- a Kunok utcájában állították fel a városukat  reprezentáló sátrakat.

Az utcákban volt kézműves bemutató, kirakodóvásár, A kunok utcájában népzenei és  néptánc-együttesek, különböző művészeti csoportok, szólisták mutatkoztak be. Az utca járókelői nagy tetszéssel fogadták a városunk képviseletében fellépő Angyal Ferenc citerást, valamint a KI-ÜTŐK együttes produkcióját.

A Városvédő és –Szépítő egyesület képviseletében jelenlévő kis csoportunk tagjaival ebéd után ellátogattunk a Kiskun Múzeumba. Az állandó kiállítás után megnéztük a börtönmúzeumot is. Nagy Gy. Róza, egyesületünk titkára az emlékkönyvben elismerő szavakkal köszönte meg a múzeum dolgozóinak a szívélyes kalauzolást. A színes forgatagban volt libafesztivál is főzőversennyel és liba-szépségversennyel, majd az egész napi program Kiskun-menyegzővel zárult. Küldöttségünk tagjai egyetértettek abban, hogy maradandó élményt adó volt a Világtalálkozó megnyitója Kiskunfélegyházán.