3. § Az egyesület tagsága

 1. Az egyesületnek rendes tagjai, pártoló tagjai és tiszteletbeli tagjai lehetnek. Az egyesület tagja lehet minden nagykorú magyar állampolgár, a városban letelepedett nagykorú nem magyar állampolgár és jogi személy, akik az egyesület célkitűzéseit támogatják, és az Alapszabályt elfogadják. Az egyesületnek kiskorúak csak pártoló tagjai lehetnek.
 2. A tagsági viszony a belépési nyilatkozat aláírásával, annak elfogadásával, a tagdíjfizetés vállalásával, a tagkönyv átadásával és a tagnyilvántartásba való bevezetésével jön létre, az elnökség döntése szerint.
 3. A pártoló tag az egyesület munkáját természetbeni felajánlásokkal és pénzadományokkal segítheti. A rendszeres vagy több évre vállalt támogatás tényét, összegét szerződésben kell rögzíteni.
 4. Az egyesület elnöksége tiszteletbeli tagként felvehet olyan személyeket, akik tudományos, művészi, közéleti tevékenységükkel az egyesület céljainak megvalósításában értékes munkát végeznek. A tiszteletbeli tag - köztük külföldi állampolgár is - az egyesület munkáját juttatásokkal, felajánlásokkal segítheti. A rendszere vagy több évre vállalt támogatások tényét, összegét szerződésben kell rögzíteni.
 5. Kiskorúak tevékenységüket elsősorban az Ifjúsági Szakosztály csoportjaiban önállóan fejtik ki. Pártoló tagként részt vesznek az egyesület munkájában, rendezvényein, különösen a nyári  városszépítő tábor önkéntes munkáiban és a számukra meghirdetettegyéb tevékenységekben. Tagdíjfizetési kötelezettségük nincs. Véleményüket, javaslatukat bármely egyesületi fórumon elmondhatják, szavazati joguk csak a saját csoportjukban van.
 6. Az egyesület tagságáról nyilvántartást kell vezetni. A tagnyilvántartás tartalmazza:
  • a bejegyzés sorszámát;
  • a tag nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, lakcímét;
  • a tagsági viszony kezdete és megszűnése napjának naptárszerű bejegyzését;
  • a tagsági viszony megszűnésének okát.

 

A tagsági viszonyban bekövetkezett változásokat a tagnyilvántartásban rögzíteni kell.