Műemléki Világnap 2011.

Írta: Ari Géza
 
A kisúji városvédők és –szépítők rendezvénysorozattal emlékeztek meg
a Műemléki Világnapról
 
 
A Kisújszállási Városvédő és –Szépítő Egyesület éves munkatervében foglaltak szerint minden évben megemlékezik a Műemléki Világnapról. 2011. április 20-án gazdag program várta az egyesület tagjait, az érdeklődő városlakókat. Felavatták a pásztorkodásnak emléket állító új gémeskutat és emlékparkot. Védettségi táblát helyeztek el a Tanyasi Diákotthon épületének homlokzatán. Átadták az egyesület által alapított Gaál Kálmán Díjat. Bemutatták a Séták Kisújszálláson című kiadványt.
 

Tájékoztató a Város- és Faluvédők Országos Találkozójáról

 

Néhány TÁJÉKOZTATÓ mondat az Országos Találkozóról
 
    Kedves Érdeklődő Értékvédők!
 
   A legutóbbi választmányi ülésen szó esett az idei,
   budaörsi találkozóról is. Leírom amit megtudtam és talán
   segítséget jelent a döntéshez.
   Praktikus tájékozódni Budaörs város honlapján.
 

 

Beszámoló és tisztújító közgyűlés

2011. február 25-én a Piculás Civilházban lezajlott az egyesület beszámoló, tisztújító közgyűlése.

A megjelentek meghallgatták Tatár Zoltán elnök úr beszámolóját az elmúlt 4 év eredményeiről, eseményeiről.

Szintén beszámolót hallhattak az egyesület elmúlt évi gazdálkodásáról, megvitatták és elfogadták a 2011. évi munkatervet.

Gubuczné Tomor Mária, a jelölő bizottság elnöke ismertette az elbeszélgetések eredményét, majd a tisztújításra, az új elnökség megválasztására került sor.

Az alábbiakban olvashatják az egyesület 2011. évi munkatervét, költségvetését és a 2010. évi közhasznúsági jelentést.

Tájékoztató a "Mély a múltnak kútja" elnevezésű pályázatunkról

A kisújszállási Városvédő és -Szépítő Egyesület célja alapító okirata szerint a településen és környékén az épített és természeti környezet megóvása, helyi értékek felkutatása, megőrzése.
 
Pályázatunk előzményei:
 
Ennek a célnak a megvalósítása során az elmúlt három évben több jeles köztéri műalkotással, helytörténeti kiadvánnyal, rendezvénnyel járultunk hozzá a város és tágabb környezetünk életéhez.
Kossuth Lajos kalapos mellszobrával gazdagítottuk Kisújszállás főterét. Helyi védettség alatt álló hat épületet jelöltük táblával.
Papi Lajos szobrászművész Kun Madonna című alkotását három év után sikerült helyreállíttatnunk, és ismét elhelyezni a közterületen.
Az NCA támogatásával faragott Kun kaput avathattunk a Városháza parkjában. A projekt címe Nyitott kapuk Európába Kisújszálláson volt. A kapu fafaragó tábor keretében készült.
A város külterületén állítottunk emléktáblát, mellyel a Kis- és Nagy Csivag ér helyét, és a ma is fellelhető növénytársulásokat jelöltük meg.
Zsidó emlékeket állítottunk helyre, valamint gondozzuk a helyi izraelita temetőt.
Helytörténeti kiadványokat adunk ki, és támogatunk. A helyben megjelenő Kisújszállási Nagykun Kalendárium szerkesztőbizottságának tagjai egyesületünk tagjai.
Minden évben – immár 23 éve – egy hetes nyári városszépítő tábort szervezünk gyerekeknek.
2009-ben „A több szálból font kötél erősebb” címmel benyújtott sikeres pályázatunknak köszönhetően felújítottuk a város első banképületét, és közösségi Civilházként kezdtük működtetni, másrészt országos jó gyakorlat gyűjtés keretében egy kiadványban gyűjtöttük és tettük közzé országszerte a város- és faluvédő mozgalom követésre méltó példáit. Egyesületünk tagjának szerkesztésében gyermekeknek szóló, „Kisújszállás várossá fejlődése” című munkafüzet készült 2009-ben.
 
Ebből a felsorolásból is látszik, hogy vállalt céljainkat igen sokrétű feladatok vállalásával valósítjuk meg.
 
Jelen pályázatunk keretében célunk: ismét egy köztéri alkotást kívánunk elhelyezni Kisújszálláson, melynek elkészítését gyűjtőmunka és fafaragó tábor, felállítását szakmai konferencia kísérné, majd az összegyűjtött anyagot mások számára is elérhetővé tennénk.A munkába határon túli szakembereket is be kívánunk vonni.
 

Ma 2018. május 21. hétfõ,
Konstantin napja van.
Holnap Júlia, Rita napja lesz.
K 032holor04
Látogatóink száma: 34,713
2008. december 11. óta