5. § A tagsági viszony megszűnése

  1. Az egyesületi tagság megszűnik:
  • (a) a tag kilépésével, melynek szándékát írásban kell benyújtani az egyesület elnökségéhez, melyet tudomásul vesz,

6. § Az egyesület szervezeti felépítése

Az egyesület szervezeti felépítése szerint a következő szerveket különbözteti meg: közgyűlés, elnökség, ellenőrző bizottság, szakosztályok, csoportok.

7. § Az ellenőrző bizottság

A 2011. évi CLXXV. tv. 40.§.(1) pont értelmében ellenőrző bizottságot kell létrehozni, ha az egyesület bevétele meghaladja az 5 millió Ft-ot.